Контраст
Шрифт

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, методичні матеріали з питань запобігання корупції

Наказ У ДСНС в області "Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції" від 24.06.2020 №96

ПОЛОЖЕННЯ про сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області (уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції)

2023 рік

План роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області на 2023 рік

2022 рік

ЗВІТ по виконанню плану робіт щодо запобігання та виявлення правопорушень, пов'язаних з корупцією, в Головному управлінні ДСНС України      у Кіровоградській області за 2022 рік

План роботи сектора з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області на 2022 рік

Вказівка ГУ ДСНС в області від 20.12.2021 №5501-6057/5524 щодо проведення занять зі службової підготовки з антикорупційного законодавства у 2022 році

Заняття з функціональної підготовки по антикорупційному законодавству у 2022 році:

ЗВІТ по виконанню плану робіт щодо запобігання та виявлення правопорушень, пов’язаних з корупцією, в Головному управлінні ДСНС України у Кіровоградській області за 2021 рік

План роботи сектора з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області на 2021 рік

Вказівка У ДСНС в області від 07.12.2020 №55 01-6058/5524 щодо проведення занять зі службової підготовки з антикорупційного законодавства у 2021 році

Заняття з функціональної підготовки по антикорупційному законодавству у 2021 році:

2020 рік

ЗВІТ про проведену роботу сектором з питань запобігання та виялення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області за 2020 рік

ОГЛЯД виконання заходів щодо виявлення, попередження та недопущення корупції у підрозділах У ДСНС України в області:

План роботи сектора з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області на 2020 рік

ПОРЯДОК організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в У ДСНС у Кіровоградській області (додатки 1, 2, 3, 4)

Наказ У ДСНС в області "Про організацію роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами" від 21.02.2020 №49

Наказ У ДСНС в області "Про заходи щодо попередження та виявлення корупційних правопорушень в Управлінні ДСНС України у Кіровоградській області на 2021 рік" від 17.12.2020 №228 (додатки)

Доручення У ДСНС в області "Про подання е-декларації за 2019 рік" від 08.01.2020 №В-2 (додаток 1, 2, 4)

Вказівка У ДСНС від 07.12.2020 №55 01-6059/5524 щодо належної підготовки до подання е-декларацій (додаток)

Доручення У ДСНС в області "Про забезпечення виконання Антикорупційної програми ДСНС на 2020-2022 роки" від 20.03.2020 №ОД-3 (Додаток 1, 2, 3, 4)

Доручення У ДСНС в області від 04.12.2020 №В-23 щодо контролю за поданням е-декларацій (додаток)

Доручення У ДСНС в області "Про забезпечення виконання Антикорупційної програми ДСНС на 2020-2022 роки" від 14.09.2020 №ОД-71

Вказівка У ДСНС в області "Про заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів" від 08.01.2020 №01-116/24 (додаток - Методичні рекомендації)

Вказівка У ДСНС в області від 19.05.2020 №55 01-2527/55 24 щодо функціонування "телефону довіри"

Вказівка У ДСНС в області від 07.08.2020 №55 03-4014/5524 щодо посилення антикорупційних заходів серед співробітників підпорядкованих підрозділів

Вказівка У ДСНС в області "Про заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів" від 17.11.2020 №55 02-5758/55 24 (додаток)

Вказівка У ДСНС в області від 10.12.2019 №02-4839/24 щодо додаткових занять з антикорупційного законодавства

Заняття з функціональної підготовки по антикорупційному законодавству у 2020 році:

Додаткові заняття з працівниками підрозділів Управління ДСНС України у Кіровоградській області у 2020 році:

ОГЛЯД виконання заходів щодо виявлення, попередження та недопущення корупції у підрозділах У ДСНС України в області за 2019 рік (додаток 1, 2)

ЗВІТ про проведену роботу сектором з питань запобігання та виялення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області за 2019 рік

2019 рік

План роботи сектора з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області на 2019 рік

ЗВІТ про проведену роботу сектором з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області за 2018 рік

ПЛАН заходів щодо попередження та виявлення корупційних правопорушень в Управлінні ДСНС України у Кіровоградській області на 2018 рік

ЗВІТ про проведену роботу сектором з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України у Кіровоградській області за 2017 рік

ПЛАН заходів щодо попередження та виявлення корупційних правопорушень в Управлінні ДСНС України у Кіровоградській області на 2017 рік

Антикорупційна програма Управління ДСНС України у Кіровоградській області на 2016 рік

Антикорупційна програма Управління ДСНС України у Кіровоградській області на 2017 рік (з додатком)

Порядок взаємодії сектора з питань запобігання та виявлення корупції з відділом персоналу Управління щодо виконання вимог антикорупційного законодавства

Порядок проведення перевірки факту подання особами начальницького складу, державними службовцями та особами, які претендують на заміщення вищезазначених посад в підрозділах У ДСНС України у Кіровоградській області, електронних декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”

Вказівка начальника У ДСНС в області на виконання окремого доручення Голови ДСНС України від 22.06.2017 В-109 «Про подальше вдосконалення антикорупційних заходів шляхом запровадження систематичної взаємодії з правоохоронними органами»

Вказівка начальника У ДСНС в області щодо недопущення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Вказівка т.в.о. начальника У ДСНС в області щодо здійснених заходів у напрямку запобігання корупції протягом II-го кварталу 2018 р. 

Доручення начальника У ДСНС в області "Про вдосконалення превентивних заходів у сфері запобігання проявам корупції"

Доручення начальника У ДСНС в області "Про порядок подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру" (додатки 1, 2, 3)

Наказ У ДСНС в області "Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції"

Наказ У ДСНС в області "Про затвердження Етичного кодексу" (з додатками)

Наказ У ДСНС в області "Про функціонування телефону "довіри" та телефонної "гарячої лінії"

Наказ У ДСНС в області "Про затвердження Положення про Комісію Управління з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі" (дотатки 1 з продовженням, 2 з продовженням)

Наказ У ДСНС в області "Про затвердження Порядку взаємодії сектора з питань запобігання та виявлення корупції з відділом персоналу Управління щодо виконання вимог антикорупційного законодавства"

Наказ У ДСНС в області "Про експертизу проектів організаційно- розпорядчих документів на наявність корупційних чинників"

Наказ У ДСНС в області "Про перевірку подання особами начальницького складу, державними службовцями та працівниками підрозділів Управління електронних декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”

Суб'єктам декларування

Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089,https://nazk.gov.ua/sites/default/files/poryadok_vedennya_reestru.pdf;

"Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю" (із змінами, внесиними рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57, від 03.11.2016 № 106, від 13.01.2017 № 24, від 22.02.2017
№ 59, від 16.03.2017 № 85), https://nazk.gov.ua/sites/default/files/roz_yasnennya_20.03.17_docx.docx.pdf;

Роз'яснення щодо визначення суб'єктів декларування, передбачених підпунктом “и” пункту 1 та пунктами 2, 3 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” (щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права),https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_yuopp.docx.pdf;

Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, https://nazk.gov.ua/news/zagalni-rekomendaciyi-pry-roboti-z-yedynym-derzhavnym-reyestrom-deklaraciy-osib-upovnovazhenyh;

Роз'яснення щодо заповнення електронної декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, із заповнення розділів декларації у “Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, https://nazk.gov.ua/deklaraciya/.