Державний ринковий нагляд

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державного ринкового нагляду

Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2735-УІ "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2736-УІ "Про загальну безпечність нехарчової продукції";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд";

Технічний регламент піротехнічних виробів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 05.01.2021 №8.

Технічний регламент аерозольних розпилювачів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2023 №154.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 "Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1401 "Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1404 "Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції";

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   від   31 серпня 2011 р.   №   921   "Деякі питання відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 № 1017 "Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1397 "Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1398 "Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї";

постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1400 "Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1403 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1406 "Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 "Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів";

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2012 №690 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду".

Наказ МВС України від 14.02.2024 № 97 "Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту засобів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2023 року № 535".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2023 року № 535 "Про затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту".

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН державного ринкового нагляду на 2024 рік

Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2024 рік

Обґрунтування проєкту секторального плану державного ринкового нагляду на 2024 рік

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2023 рік

Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2023 рік

Обґрунтування проєкту секторального плану ринкового нагляду на 2023 рік

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік

ЗВІТ про виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій секторального плану державного ринкового нагляду за 2022 рік

Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2022 рік. Обгрунтування.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рік

Звіт про виконання ДСНС секторального плану державного ринкового нагляду за 2021 рік 

Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2021 рік. Обгрунтування.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2020 рік

Звіт про виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій секторального плану державного ринкового нагляду за 2020 рік

Проект секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік. Обгрунтування.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2019 рік

Звіт про виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій секторального плану державного ринкового нагляду за 2019 рік

Проект секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік. Обгрунтування.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2018 рік

Звіт про викнання Державною службою України з надзвичайних ситуацій секторального плану державного ринкового нагляду за 2018 рік  (сторінка 1) (сторінка 2)

Проект секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік. Обгрунтування.